ONYX™ KEPTUVĖ 24CM

HYBRID NEPRIDEGANTI ONYX™ KEPTUVĖ 24CM

€49,99 €139,99
Sutaupyti 64%
Skaityti daugiau
ONYX™ KEPTUVĖ 26CM

HYBRID NEPRIDEGANTI ONYX™ KEPTUVĖ 26CM

€59,99 €169,99
Sutaupyti 64%
Skaityti daugiau
ONYX™ KEPTUVĖ 28CM

HYBRID NEPRIDEGANTI ONYX™ KEPTUVĖ 28CM

€69,99 €199,99
Sutaupyti 65%
Skaityti daugiau
ONYX™ KEPTUVĖ 30CM

HYBRID NEPRIDEGANTI ONYX™ KEPTUVĖ 30CM

€79,99 €229,99
Sutaupyti 65%
Skaityti daugiau
ONYX™ WOK KEPTUVĖ 30CM

HYBRID NEPRIDEGANTI ONYX™ WOK KEPTUVĖ 30CM

€79,99 €179,99
Sutaupyti 55%
Skaityti daugiau